Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze websites wordt met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverleners zijn wij conform § 7 lid 1 TMG (Telemediengesetz, Duitse telemediawet) overeenkomstig de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze websites. Overeenkomstig §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverleners echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te bewaken of de omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een onwettige activiteit. Verplichtingen tot verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven onverlet. Een aansprakelijkheid op dit gebied is echter pas mogelijk vanaf wanneer er kennis is verkregen van een concrete schending van een recht. Wanneer desbetreffende schendingen van een recht aan het licht komen, wordt deze inhoud onmiddellijk verwijderd.

Aansprakelijkheid voor koppelingen
Ons aanbod bevat koppelingen naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij deze externe inhoud ook niet garanderen. Voor de inhoud van een website waarnaar wordt gekoppeld is steeds de desbetreffende aanbieder of beheerder van de website verantwoordelijk. De websites waarnaar wordt gekoppeld, werden gecontroleerd op mogelijke onwetmatigheden op het moment dat de koppeling tot stand werd gebracht. Er werd geen onwettige inhoud geïdentificeerd op het moment dat de koppeling tot stand werd gebracht. Een permanente inhoudelijke controle van de websites waarnaar wordt gekoppeld is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een onwettigheid. Wanneer schendingen van een recht aan het licht komen, worden zulke koppelingen onmiddellijk verwijderd.

Auteursrecht
De door de beheerder van de website opgestelde of gebruikte inhoud en werken op deze website vallen onder het Duitse auteursrecht. Het reproduceren, bewerken, verspreiden en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de toestemming van de desbetreffende auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor inhoud op deze website die niet door de beheerder opgesteld werd, moet het auteursrecht van derden in acht worden genomen. Inhoud van derden wordt als dusdanig gemerkt. Indien u toch een schending van het auteursrecht identificeert, gelieve daar dan een vermelding van te maken. Wanneer schendingen van een recht aan het licht komen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.