Beeldbank

Voor de beeldbank van Project Oergranen gelden de volgende gebruikersvoorwaarden:
  1. De beelden die zich in de beeldbank bevinden, staan met vermelding van Project Oergranen kosteloos ter beschikking voor redactionele doeleinden.
  2. Voor elk verder gebruik moet de goedkeuring van Project Oergranen verkregen worden.
  3. Bij redactioneel gebruik van een of meerdere beelden verbindt de gebruiker zich ertoe Project Oergranen een kopie van de publicatie te sturen.
Ik heb de gebruikersvoorwaarden begrepen en ga ermee akkoord. Verder naar de beeldbank