Onze vereniging

Inzet voor de waarde en het belang van oergraan

 

Oergraan is een relatief nieuw begrip. Het staat voor graansoorten waarvan de geschiedenis deels meer dan tienduizend jaar teruggaat in de tijd, tot de oorsprong van onze beschaving. Project Oergranen wil aandacht voor de waarde en het belang van deze oude graansoorten en wil meer kennis vergaren over het thema. Zoveel mogelijk mensen dienen te ontdekken dat granen als emmertarwe, eenkoorn of khorasantarwe buitengewoon waardevol zijn voor onze voeding.

Wij zijn ons ervan bewust dat oergranen tegenwoordig over het algemeen in de schaduw staan van graansoorten waarvan de teelt op het eerste gezicht efficiënter is omdat deze soorten op korte termijn een grote opbrengst beloven. Niettemin willen we bakkers en consumenten ervan bewust maken dat onze huidige granen een geschiedenis hebben die niet in de vergetelheid mag geraken. Daarom willen we ook de kennis over de uitdagingen bij de teelt en verwerking van oergranen vergroten en verspreiden. Tot slot willen we aantonen dat met oergranen producten kunnen worden vervaardigd die erg bijzonder zijn wat betreft genot en authenticiteit. Dit alles motiveert ons om vandaag en in de toekomst een lans te breken voor het thema oergranen.